kuşu kuşla avlarlar ne demek?

 1. Elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür.

kuşun ince tuyleri

 1. (en)Plumule

kuşun tüyleri

 1. (en)Plumage.

av

 1. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi.
 2. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması.
 3. Bu yollarla yakalanan hayvan.
 4. Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.
 5. Avcı tarafından avlanan hayvan.
 6. Belirli bir metot ve av aracı kullanılarak elde edilen su ürünü.
 7. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types An AV is a kind of SV.
 8. (en)Audio-Visual AV Macintosh models have video-capture hardware and have sophisticated sound recording capabilities.
 9. (en)Abbreviation of aperture value Used on some camera information displays as a shortened way to refer to aperture settings.
 10. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types that holds an array The AV type is a subclass of SV.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuşun ince tuylerikuşun tüylerikuşurkuşuri eşcarkuşutakuşkuş ağıkuş akarıkuş avcısıkuş avıkuşlakkuşlarkuşlar alemikuşlara aitkuşlardan bulaşan bir hastalıkkuşların birlikte uçuş düzenikuşların ötüşmesikuşlastiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın