arch enemy ne demek?

 1. Baş düşman

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.

arch brick

 1. Kemer tuğlası

arch bridge

 1. Kemerli köprü

enemy

 1. Düşman
 2. Hasım
 3. Düşman kuvvetleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arch brickarch bridgearch buttressarch damarch fiendarcharch mouldingarch ones backarch ones eyebrowsarch pressarcarc backarc cellarc componentarc cosecantenemyenemy ofenemaenema bagenematorenemeenemekeneene müdafaasıeneaseneçeneiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın