aralannda bağlantı olmak ne demek?

 1. (en)Communicate

communicate

 1. Geçirmek, bulaştırmak
 2. Bağlantılı olmak
 3. Birbirine açılmak
 4. Dertleşmek, içini dökmek
 5. İletişim kurmak, temasa geçmek
 6. İfade etmek, anlatmak
 7. Nakletmek
 8. Meramını anlatmak
 9. Muhabere etmek, haberleşmek
 10. Bulaştırmak

aralanma

 1. Aralanmak işi.
 2. İki olay arasındaki zaman farkı.

aralanmak

 1. Biraz açılmak, aralık olmak
 2. Gitmek, uzaklaşmak, yanından ayrılmak.
 3. Seyreklenmek.
 4. (en)To be opened partway.

bağlantı

 1. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak.
 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ
 3. Yüklenme, üstlenme, angajman.
 4. İletken sarımlarından oluşan kapalı bir akım çevriminde sarım sayısı ile mıknatısısal akı çarpımı.
 5. Bk. noktalama
 6. Alel olmayan iki ya da daha fazla sayıdaki genin birlikte kalıtlanması. Bu genler aynı kromozomda bulunmaları nedeniyle birbirine bağlıdırlar ve ikinci Mendel kanununa ters hareket ederler, yani bağımsız değildirler.
 7. Motorlu araçlarda devimi oluşturan parçalarla motor arasında birleşmeyi sağlayan parça ya da düzen.
 8. (en)Intercourse.
 9. (en)Liaison.
 10. (en)Linkage.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aralanmaaralanmakaralamaaralamakaraları açıkbağlantıbağlantı adıbağlantı ayarlarıbağlantı aygıtıbağlantı bilgisibağlantı blokubağlantı borusubağlantı boşbağlantı çizeneğibağlantı çizgisibağlanbağlanabilirbağlanakbağlanamazbağlanan değişken
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın