araknoid zar ne demek?

 1. Bk. beyin zarları, araknoid tabaka

araknoid tabaka

 1. (Yun. arachne: örümcek; eidos: şekil) Beyin ve omuriliği çevreleyen ve bağ dokusundan oluşmuş üç tabakadan orta kısımda yer alan tabaka. Araknoid zar, beyin zarları.
 2. (en)Arachnoid.
 3. (al)Spinnwebenhaut, Arachnoidea
 4. (fr)Arachnoïde

araknoid

 1. Duramater ve piamaterin arasında.
 2. (en)Arachnoid

zar

 1. İnce perde veya örtü.
 2. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar ve organ bölümleri, çeper.
 3. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper.
 4. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı.
 5. Kadınların örtündükleri çarşaf, car (II).
 6. Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
 7. Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
 8. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
 9. Hücrezarı.
 10. Bir dokuyu saran ince tabaka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

araknoid tabakaaraknoidaraknoideaaraknoidea ensefaliaraknoidea spinalisaraknoiditaraknoidizmaraknoidoselaraknodaktiliaraknofobiaraknakaraknearaknefobiaraknid vektörleraraknidazarzar zorzar almakzar atmazar atma kabızar atmakzar bağlamakzar boşlukzar elektrotzar gelmekzaafzaaf ilezaafa uğramakzaafı surizaar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın