araştırmak ne demek?

 1. Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek.
 2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.
 3. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak

  Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak.

  Anayasa
 4. (en)Search.
 5. (en)Investigate.
 6. (en)Research into.
 7. (en)Explore.
 8. (en)Seek.
 9. (en)Analyse.
 10. (en)Analyze.
 11. (en)Study.
 12. (en)Dig up.
 13. (en)Fish.
 14. (en)Cast about.
 15. (en)Cast around.
 16. (en)Check up.
 17. (en)Drag up.
 18. (en)Dredge for.
 19. (en)Dredge up.
 20. (en)Ferret.
 21. (en)Ferret about.
 22. (en)Fish around.
 23. (en)Forage.
 24. (en)Go into.
 25. (en)Hunt after.
 26. (en)Hunt out.
 27. (en)Hunt up.
 28. (en)Inqui.
 29. (en)Ascertain.
 30. (en)Hunt.
 31. (en)Inquire.
 32. (en)Probe.
 33. (en)Prospect.
 34. (en)Research.
 35. (en)Sift.
 36. (en)Test.
 37. (en)To search thoroughly.
 38. (en)To explore.
 39. (en)To investigate.
 40. (en)To research.
 41. (en)To make a study.
 42. (en)To do a research on.
 43. (en)Costean.
 44. (en)Delve.
 45. (en)Quest.
 46. (en)Scout.
 47. (en)Smell about.

araştırma

 1. Araştırmak işi, taharri, araştırı, tetkik.
 2. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.
 3. Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışma.
 4. (en)Research.
 5. (en)Exploratory.
 6. (en)Explorative.
 7. (en)Inquisitional.
 8. (en)Inquisitorial.
 9. (en)Investigative.
 10. (en)Inquiries.

araştırma aşamaları

 1. Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, örnekleme, gözlem aracını taslaklarına, oluşturma, öndeneme, gözlemci takımı yetiştirme, uygulama, denetleme, sınama, niceleme, işleme, çözümleme, yazımlama gibi belli başlı,süreçler.
 2. (en)Steps in survey research.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

araştırmaaraştırma aşamalarıaraştırma broşürüaraştırma evreniaraştırma filmiaraştıraraştıranaraştırarak bulmakaraştırıaraştırıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın