araçlı yönetik ne demek?

  1. Bkz. Uzak yönetik.

araçlı

  1. Araçla yapılan veya olan, vasıtalı, bilvasıta.
  2. Vasıtalı, dolaylı.
  3. (en)Indirect.

araçlı alıştırmalar

  1. Araçla ya da araç üzerinde uygulanan alıştırmalar.
  2. (en)Exercises on apparatus.
  3. (fr)Exercises aux engins

yönetik

  1. Bir cümle içinde bulunan bir kelimenin ve özel-likle bir fiilin, bir Önlecin veya bir artlacın yönettiği ( Régir ), yani bir hal değişikliğine uğrattığı başka kelime: Eve gelmek, Evden gelmek, Eve karşı, Evle beraber sözlerinde türlü isim hallerinde görülen ev kelimesine Yö-NETIK veya YÖNETİLEN KELİME ( Mot ré-gi ), gelmek, karşı ve beraber kelimelerine ise YÖNETEN KELİME ( Mot régissant ) denir.
  2. (fr)Régime

Türetilmiş Kelimeler (bis)

araçlıaraçlı alıştırmalararaçlı cimnastikaraçlı jimnastikaraçlık haliaraçlararaçları seçaraçaraç alt düzeniaraç çubuguaraç çubuğuaraç çubuğunu kapatyönetikyönetiyöneticiyönetici asistanıyönetici dosya sistemiyönetici imgeyönetyönetenyöneten deyimyöneten deyim kapanışıyöneten kelimeyönelyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın