arız olmak ne demek?

 1. Sonradan ortaya çıkmak.

sonradan

 1. Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
 2. Bkz. edinsel
 3. (en)Afterwares.
 4. (en)Later.
 5. (en)Later on.
 6. (en)Afterwards.
 7. (en)Afterward.
 8. (en)Subsequently.
 9. (en)In the sequel.

arız olma

 1. Hlk. Bulaşma.

arız

 1. Sonradan ortaya çıkan.
 2. Bulaşmış, musallat olmuş
 3. Sonradan olan şey. Bir şeyin zatına ve hakikatına ait ve lazım olmayıp başka bir varlıktan bazan vaki ve kaim olan. Takılan. Yapışan. (Osmanlıca'da yazılışı: ârız)
 4. (en)Happening.
 5. (en)Accidental.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arız olmaarızarızaarıza bulgulamaarıza çözümlemesiarıza halinde kullanılan yolarıza kılavuzuarıza yapmakarızalanmaarızalanmakarıarı açınık veya ağız açınığıarı ağırlıkarı akarlarıarı altınolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın