arıtma ünitesi ne demek?

 1. Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharı vb. hidrokarbon bileşiği olmayan gazların doğal gazdan ayrıldığı birim.

arıtma

 1. Arıtmak işi.
 2. Bir kimyasal özdeği yabancı özdeciklerden ayırma içlemi.
 3. Gıda endüstrisindeki atık suların, süzme, yüzdürme ve çöktürme biçiminde mekanik olarak temizlenemeyen taneciklerinin, kimyasal olarak çözünen ve parçalanan maddelere ayrılmasıyla dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak bakterilerin öldürülmesi biçimindeki kimyasal ve biyolojik yöntemlerle temizlenmesi işlemi.
 4. (en)Purification.
 5. (en)Clarification.
 6. (en)Refinement.
 7. (en)Decontamination.
 8. (en)Cleaning.
 9. (en)Clea sing.
 10. (en)Refining.

arıtma endüstrisi

 1. (en)Refining industry

ünite

 1. Birlik, birleşmiş olma durumu.
 2. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim.
 3. Dersin bölümlerinden her biri.
 4. Biçim.
 5. Birim
 6. Bk. birim
 7. İnternasyonal ünite.
 8. Bir ders programının ya da bir ders kitabının başlıca bölümlerine verilen ad.
 9. Öğretmenin gözetim ve denetimi altında öğrencilere belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak birtakım bilgi, beceri ve anlayışlar kazandırmayı öngören, belli bir konu ya da sorun çevresinde düzenlenmiş olup türlü etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsayan ayrıntılı ders planı.
 10. (en)Unit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtmaarıtma endüstrisiarıtma fırınıarıtma havuzuarıtma maddesiarıtma sayışımıarıtma sistemiarıtma ve batkınlık bildirgesiarıtmacılıkarıtmakarıtarıtanarıtaşarıtçılıkarıtıcıüniteünitelerüniterüniter matrisüniter operatörünit zarüniüniaksiyelünidireksiyonelüniflagelatünifokal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın