apply an embargo ne demek?

 1. Ambargo koymak.

ambargo

 1. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak.
 2. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu.
 3. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme.
 4. Askerî, siyasî ve iktisadî nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım ve taşınmasını engellemek için alınan önlem.
 5. Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.
 6. (en)Embargo.

apply an undercoat

 1. Astarlamak

apply

 1. İlgisi olmak, ilgili olmak
 2. Ait olmak
 3. Taalluk etmek
 4. Hasretmek, ayırmak
 5. Uygun düşmek, uygun olmak
 6. Yaklaştırmak
 7. Uygulamak, tatbik etmek
 8. Atfetmek, vermek
 9. Tahsis etmek
 10. Mahsus olmak

an

 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza
 2. İki tarla arasındaki sınır.
 3. Zihin.
 4. Bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama ve düşünme kısmı.
 5. Güzellik çekimi, alım.
 6. (en)An associate degree in nursing.
 7. (en)Access Network.
 8. (en)After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK.
 9. (en)Active Network.
 10. (en)Data Analysis Software of CTAS.

embargo

 1. Yasaklamak
 2. El koymak
 3. Ticareti kısıtlama
 4. Ambargo koymak
 5. Ambargo, yasaklama

Türetilmiş Kelimeler (bis)

apply an undercoatapplyapply a designapply a match toapply a plasterapply a ruleapply a styleapply allapply as you typeapply causeapplapplanationapplaudapplaud by shoutingapplaudableanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustan abyssinianan access fieldan accidental encounteran accomplished factan accomplished liaraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın