apertura mediana ventriculi iv ne demek?

  1. Apertura mediyana ventrikuli ıv

apertura

  1. Terzilikte "yırtmaç" anlamında kullanılan sözcük.
  2. Açıklık
  3. Delik, boğaz, ağız
  4. (en)Apertura.
  5. (en)[Apertura and Clausura] opening; openness, aperture; hole, gap, gape, vent, slot, inlet, leak; span.

apertura lateralis ventrikuli ıv

  1. Plexus choroideus ventriculi IV'ün plexus lateralis'i üzerinde bulunan ve dördüncü beyin ventrikulusundaki liquor cerebrospinalis'i cavum subarachnoideale'ye geçiren delik.
  2. Plexus choroideus ventriculi IV'ün plexus lateralis'i üzerinde bulunan ve dördüncü beyin ventrikülüsündeki liquor cerebrospinalis'i cavum subarachnoideale'ye geçiren delik.
  3. (en)Aperturae laterales ventriculi iv.
  4. (la)Aperturae laterales ventriculi ıv

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aperturaapertura lateralis ventrikuli ıvapertura maksillopalatinaapertura maxillopalatinaapertura mediyana ventrikuli ıvapertura nasi osseaapertura nasomaxillarisapertura nazi osseaapertura nazomaksillarisapertura pelvis caudalisaperturapertometerapertometreaperatifaperatif almakaperatif ve sandviç servisi yapılan barapercuapereamedianmedian curative dosemedian dosemedian effective concentrationmedian effective dosemediamedia eject wizardmedia failuremedia inject wizardmedia managermedimedmed allopathiamed aortitismed bronchoscopiamed bronchoscopio
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın