apertura maksillopalatina ne demek?

 1. Geviş getirenlerde sinus maxillaris’in aboral bölümünü sinus palatinus ile birleştiren geçit.
 2. Geviş getirenlerde sinus maxillaris'in aboral bölümünü sinus palatinus ile birleştiren geçit.
 3. (en)Apertura maxillopalatina.
 4. (la)Apertura maxillopalatina

apertura

 1. Terzilikte "yırtmaç" anlamında kullanılan sözcük.
 2. Açıklık
 3. Delik, boğaz, ağız
 4. (en)Apertura.
 5. (en)[Apertura and Clausura] opening; openness, aperture; hole, gap, gape, vent, slot, inlet, leak; span.

apertura lateralis ventrikuli ıv

 1. Plexus choroideus ventriculi IV'ün plexus lateralis'i üzerinde bulunan ve dördüncü beyin ventrikulusundaki liquor cerebrospinalis'i cavum subarachnoideale'ye geçiren delik.
 2. Plexus choroideus ventriculi IV'ün plexus lateralis'i üzerinde bulunan ve dördüncü beyin ventrikülüsündeki liquor cerebrospinalis'i cavum subarachnoideale'ye geçiren delik.
 3. (en)Aperturae laterales ventriculi iv.
 4. (la)Aperturae laterales ventriculi ıv

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aperturaapertura lateralis ventrikuli ıvapertura maxillopalatinaapertura mediana ventriculi ivapertura mediyana ventrikuli ıvapertura nasi osseaapertura nasomaxillarisapertura nazi osseaapertura nazomaksillarisapertura pelvis caudalisaperturapertometerapertometreaperatifaperatif almakaperatif ve sandviç servisi yapılan barapercuapereamaksilloplatin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın