media eject wizard ne demek?

 1. Ortam çıkartma sihirbazı

ortam

 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü
 2. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.
 3. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.
 4. Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
 5. Kültürortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri.
 6. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.
 7. Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.
 8. Vasat.
 9. (en)Ambient.
 10. (en)Atmospheric.

media

 1. Medya
 2. Basın
 3. Vasıtalar, araçlar

media failure

 1. Ortam bozuklugu

eject

 1. Çıkarmak, fışkırtmak
 2. Uçaktan atlamak
 3. Fırlatmak
 4. Azletmek
 5. Ani bir şekilde dışarı atmak
 6. Defetmek, kovmak
 7. Kovmak, atmak

wizard

 1. Büyücü, sihirbaz
 2. Usta kimse
 3. Sihirli, büyülü
 4. Cazip, büyüleyici
 5. Dahi, harikalar yaratan kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mediamedia failuremedia inject wizardmedia managermedia playermedia poolmedia services managementmedia supportmedia vision mixer drivermedia vision wave drivermedimedmed allopathiamed aortitismed bronchoscopiamed bronchoscopioejecteject cleanereject computereject disceject mediaeject pceject request to locked driveeject tapeeject the mediaeject this disk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın