ap yoğunluk ne demek?

 1. (en)Ap density

ap

 1. April, Apostle.
 2. La [müz.], pek iyi

ap

 1. April, Apostle.
 2. La [müz.], pek iyi

ap

 1. (Application Program Interface) "Application Program Interface (Uygulama Programı Arayüzü)"; (Bilgisayar) bir uygulama programının, işŸletim sistemiyle ve işŸletim sistemi tarafından tedarik edilen diğŸer servis sağŸlayıcılarıyla iletişŸimini olanaklı kılan arayüz (ayrıca bilgisayar programları arasında benzer kullanıcı arayüzleri yaratılmasına da yardımcı olur)

yoğunluk

 1. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
 2. Yoğun olma durumu.
 3. Yoğun bir maddenin özelliği.
 4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
 7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
 8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
 9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
 10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

apapap apap densityap siteap yeriapaapa tarkanapaceapacheaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıyoğunlukyoğunluk bölgelemesiyoğunluk çubuklarıyoğunluk derecesiyoğunluk düzeyiyoğunluk farkıyoğunluk fonksiyonuyoğunluk gradyanıyoğunluk ölçeğiyoğunluk ölçeryoğunluğunu azaltmayoğunluğunu azaltmakyoğunlaçyoğunlaçlı sestoplaryoğunlaşyoğunlaşımyoğunlaşım bölgesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın