yoğunlaçlı sestoplar ne demek?

 1. Yüzeylerinden biri değişmeyen, öbürü zar işini gören yoğunlaç yüzeyinden oluşmuş sestoplar çeşidi.
 2. (en)Condenser microphone, capacitor microphone, electrostatic microphone.
 3. (al)Kondensatormikrofon, elektrostatische Mikrofon
 4. (fr)Micro(phone) à condensa" teur, microphone-condensateur

yoğunlaç

 1. Kondansatör.
 2. Fing, condenser, electrical condenser, capacitator, capacitor] [Alm. Kondensator] TV. Birbirine çok yakın, hava ya da başka bir yalıtkanla birbirinden ayrılmış, aralarında gerilim çok olmadığı halde, büyük ölçüde elektrik yükü toplayabilen iki iletken yüzeyden oluşan, sığa oluşturucu aygıt.
 3. Bir yalıtkanla ayrılmış, iki iletken üzerinde elektrik yükü biriktiren aygıt.
 4. (en)Capacitor, condenser.
 5. (al)Kondensator
 6. (fr)Condensateur

yoğunlaş

 1. (en)[yoğunlaşmak] center, centre [Brit.], concentrate, condense, intensify, thicken, zero in on, zoom, precipitate.

sestoplar

 1. Bir ses oluğunun başına yerleştirilen, ses dalgalarının erkesini mekanik erkeye, sonra da elektrik erkesine çeviren değiştirgeç.
 2. (en)Mic(rophone), mike.
 3. (al)Mik-ro(fon)
 4. (fr)Micro(phone)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yoğunlaçyoğunlaşyoğunlaşımyoğunlaşım bölgesiyoğunlaşıp yağmaksestoplarsestoplar arabasısestoplar ayağısestoplar devinimlerisestoplar dışısestoplar gölgesisestoplar kamışısestoplar kolusestoplarcısestodsestod enfeksiyonusestodifüjsestodisitsestodiyaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın