yoğunluk bölgelemesi ne demek?

 1. Bir kentte, kentin türlü kesimlerini, olur verilebilecek en yüksek nüfus yoğunluğu sayısı açısından sınırlandırarak, her yoğunluk bölgeciği için, bu yoğunluk tavanının aşılmasını önleyen kurallar koymak ve uygulamak.
 2. (en)Density zoning.

yoğunluk

 1. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
 2. Yoğun olma durumu.
 3. Yoğun bir maddenin özelliği.
 4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
 7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
 8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
 9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
 10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

yoğunluk çubukları

 1. (en)Density bars

bölgeleme

 1. Bölgelemek işi.
 2. Kent toprağının kullanılışını denetlemek ve yönlendirmek amacıyla, bir kenti düzentasar çerçevesinde, toprağın bugünkü ve gelecekteki kullanış biçimlerine göre bölgeciklere ayırmak, bu düzenlemeyi gerçekleştirecek kurallar koyarak her bölgedeki yapıların türlerini ve ölçünlerini sınırlamak, dümleyen tasar.
 3. (en)Zoning.
 4. (fr)Zonage

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yoğunlukyoğunluk çubuklarıyoğunluk derecesiyoğunluk düzeyiyoğunluk farkıyoğunluk fonksiyonuyoğunluk gradyanıyoğunluk ölçeğiyoğunluk ölçeryoğunluk ölçme şişesiyoğunluğunu azaltmayoğunluğunu azaltmakyoğunlaçyoğunlaçlı sestoplaryoğunlaşyoğunlaşımyoğunlaşım bölgesibölgelemebölgeleme tasarıbölgelemekbölgelendirimbölgeler arası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın