antik yunan senatosu ne demek?

 1. (en)Boule

boule

 1. Antik Yunan senatosu

antik

 1. İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
 2. (Heykel, Mimarlık) İlkçağdaki büyük uygarlıkların, özellikle eski Yunan ve Roma'nın klasik yapıtlarına verilen genel ad. Ancak Mısır ya da Mezopotamyaantik yapıtları söz konusu ise, Mısırantiki ya da Mezopotamyaantiki deyimleri kullanılır.
 3. (en)Antique.
 4. (en)Archaic.
 5. (en)Antique , antiquely.
 6. (en)Ancient.
 7. (fr)Antiques

antik çağ

 1. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
 2. Bu çağa özgü olan.
 3. (en)Antique age.

yunan

 1. Yunanistan halkından olan kimse.
 2. Yunanistan halkına özgü olan.
 3. (en)Grecian.
 4. (en)Greek.
 5. (en)Hellenic.

senato

 1. Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.
 2. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Yasama organının bir parçası olarak görev yapar. Senatolara çoğunlukla iki meclisli ülkelerde görülür ve senatı daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatola üyelerine senatör denir.
 3. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.
 4. Senatörlerin toplandıkları yer.
 5. Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, her fakülte kurulunun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörle üniversite ya da fakültelere bağlı her yüksek okulun yönetmeninden oluşan ve üniversitenin bütününü ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, tüm üniversiteye ilişkin konular üzerinde karar vermekle görevli kurul.
 6. (en)Court lodge.
 7. (en)Senate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

antikantik çağantik komedyaantik tiyatroantik tragedyaantik yunan biyografıantik yunan tiyatrosuantikaantika adamantika dükkanıantianti acid coatanti aircraftanti aircraft gunanti alerjiyunanyunan ağırlık birimiyunan alfabesinde harfiyunan alfabesinde z harfiyunan alfabesinin bir harfiyunan alfabesinin dokuzuncu harfiyunan alfabesinin onuncu harfiyunan alfabesinin sekizinci harfiyunan alfabesinin son harfiyunan alfabesinin yirmibirinci harfiyunayunakyunak arıtmayunak bileşimiyunak bulaşımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın