senato ne demek?

  1. Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.
  2. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Yasama organının bir parçası olarak görev yapar. Senatolara çoğunlukla iki meclisli ülkelerde görülür ve senatı daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatola üyelerine senatör denir.
  3. Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.
  4. Senatörlerin toplandıkları yer.
  5. Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, her fakülte kurulunun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörle üniversite ya da fakültelere bağlı her yüksek okulun yönetmeninden oluşan ve üniversitenin bütününü ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, tüm üniversiteye ilişkin konular üzerinde karar vermekle görevli kurul.
  6. (en)Court lodge.
  7. (en)Senate.

senato toplantısı

  1. (en)Congregation.

senator

  1. Senatör.
  2. Senatör

Türetilmiş Kelimeler (bis)

senato toplantısısenatorsenatorcesenatorialsenatorlüksenatorshipsenatoya aitsenatesenasenaasenabiksenabilsenabuksensen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın