anlak ne demek?

  1. Zekâ.
  2. Beynin bilgileri toplama, depolama ve hatırlama yeteneği
  3. Anlama ve kavrama kapasitesi
  4. Bkz. bellek, hafıza
  5. Psişik süreç ve etkinliklerin tamamını içine alan bellek
  6. (en)Intelligence.
  7. (fr)Intelligence

anlak bölümü

  1. Bireyin anlak ölçerinde sağladığı anlak yaşını takvim yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir anlak gelişim düzeyi göstergesi. (Z. B. = Zekâ bölümü biçiminde kısaltılır.)

anlak düzeyi

  1. Bireyin anlak ölçerinde eriştiği anlak yaşı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlak bölümüanlak düzeyianlak katsayısıanlak ölçerianlakalıranlakalmazanlaklıanlaksalanlaanla şeyinanladığı dille konuşmakanladımsa arap olayımanlage
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın