animal antitoxin ne demek?

  1. Hayvan zehirlerine karşı hazırlanmış antitoksik serumlar

animal anatomy

  1. Hayvan anatomisi

animal

  1. Hayvanlara ait hayvani diriksel
  2. Hayvan

antitoxin

  1. Bir enfeksiyöz hastalık etkenine karşı antikor içeren serum
  2. Bağışık serum
  3. Bkz. antitoksin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

animal anatomyanimalanimal actanimal adventureanimal based feedanimal bloodanimal breedinganimal cellanimal charcoalanimal diseaseanimaanimadversionanimadvertanimakulaniani akımani akisani artışani ateşantitoxinantitoxinogenantitoxicantitoksikantitoksinantitoksinojenantitanecikantitangentantitankantitank gunantitank mine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın