aminoglikozit antibiyotikler ne demek?

 1. Bk. Aminoglikozit
 2. Aminoglikozit.
 3. (en)Aminoglycoside antibiotics.

aminoglikozit

 1. Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler.
 2. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.
 3. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler.
 4. (en)Aminoglycoside.
 5. (fr)Aminoglucoside, aminoglycoside

aminoglikozit

 1. Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler.
 2. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.
 3. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler.
 4. (en)Aminoglycoside.
 5. (fr)Aminoglucoside, aminoglycoside

aminoglikosit

 1. (en)Aminoglycoside

antibiyotikler

 1. Bir mikroorganizma (bakteri, mantar, v.b.) tarafından sentezlenen ve başka mikroorganizmaları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen maddeler.
 2. (en)Antibiotics.
 3. (fr)Antibiotiques

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aminoglikozitaminoglikositaminoglutethimideaminoglutetimidaminoglutetimitantibiyotiklerantibiyotikli buzantibiyotikantibiyotik direnciantibiyotik duyarlılık testiantibiyotik sonrası etkiantibiyotik tedavisiantibiyotiğe dayanıklı genler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın