aminoglikozit ne demek?

  1. Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler.
  2. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.
  3. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler.
  4. (en)Aminoglycoside.
  5. (fr)Aminoglucoside, aminoglycoside

aminoglikozit antibiyotikler

  1. Bk. Aminoglikozit
  2. Aminoglikozit.
  3. (en)Aminoglycoside antibiotics.

aminoglikosit

  1. (en)Aminoglycoside

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aminoglikozit antibiyotikleraminoglikositaminoglutethimideaminoglutetimidaminoglutetimit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın