aman diyene kılıç kalkmaz ne demek?

 1. Mertliğinize güvenip size teslim olan düşmanın canına kıyılmamalıdır.

aman

 1. (ama:n) Yardım istenildiğini anlatan bir söz.
 2. Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz.
 3. Usanç ve öfke anlatan bir söz.
 4. Rica anlatan bir söz
 5. Dikkat çekmek için kullanılan bir söz.
 6. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir.
 7. Şaşma anlatan bir söz.
 8. (Eman) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, rica, niyaz.
 9. (en)Mercy.
 10. (en)Quarter.

aman allah

 1. Şaşma, beğenme, beğenmeme, korku gibi duyguları belirtmek için kullanılır.
 2. (en)Oh my God!.

kılıç

 1. Bu silah kullanılarak oynanan, hedef bölgesi baş, gövde ve kollar olan bir tür kılıç oyunu
 2. Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah
 3. Saban ökçesini oka bağlayan ağaç parçası.
 4. Bir timar ya da zeametin çekirdeğini oluşturan parçasına verilen ad.
 5. Uzun namlulu, namlusu düz veya meyilli, bir ya da iki ağızlı, üzerinde balçak bulunan, oluklu veya oluksuz olabilen, ucu sivri, kın içinde bele takılan ateşsiz silah.
 6. (en)Sword.
 7. (en)Blade.
 8. (en)Claymore.
 9. (en)Glaive.
 10. (en)Saber.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amanaman allahaman allahımaman belgesiaman bulmakaman dedirtmekaman derimaman dikkataman dilemekaman haamaama diğer taraftanama even thoughama neama sonradiyensefalondiyediye diyediye geçinmekdiye okunmakdiyebilirim ki.diydiyadiya boyudiya çerçevesidiya ebadı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın