all american ne demek?

  1. Amerikan, özbeöz amerikalı

all abroad

  1. Şaşkın, aklı karışmış

all access

  1. Tüm Erişim

american

  1. Amerika kıtalarına mensup
  2. Amerika Birleşik Devletlerine ait
  3. Amerika kıtalarının yerlisi
  4. Amerika Birleşik Devletleri tebaasına ait olan kimse.
  5. [American] Amerikalı, Amerikan İngilizcesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

all abroadall accessall accountsall active templatesall afireallall agogall aloneall alongall along the linealal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazamericanamerican alligatoramerican aloeamerican antelopeamerican badgeramerican bakers associationamerican bankers associationamerican baptist conventionamerican bar associationamerican beaveramericaameramerasianamerceamercementamercement royal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın