alkol dehidrojenaz adh ne demek?

 1. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.
 2. (en)Alcohol déhydrogénase.
 3. (al)Alkoholdehydrogenase
 4. (fr)Alcool déhydrogénase

alkol dehidrojenaz

 1. Organizmada alkolleri içeren ve etilen glikolü oksitleyerek parçalanmalarına neden olan kimyasal yapı
 2. (en)Alcohol dehydrogenase.

alkol

 1. Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol.
 2. Her türlü alkollü içki
 3. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.
 4. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, CH3 - CH2 - OH formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı.
 5. Fr. Mayalanmış içkilerin damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. Sarhoş edici etkisi vardır. Alkollü içkiler hem beden sağlığına, hem de ruh sağlığına zararlıdır. Dinimizde her türlü alkollü içkinin azı da çoğu da haramdır.
 6. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu.
 7. (en)Alcoholic.
 8. (en)Aqua vitae.
 9. (en)Fortifier.
 10. (en)Spirits.

dehidrojenaz

 1. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.
 2. (en)Dehydrogenase, enzyme which aids in the removal of hydrogen.
 3. (en)Dehydrogenase.

adh

 1. Bk. alkol dehidrojenaz, antidiüretik hormon
 2. Antidiüretik hormon.
 3. (en)Antidiuretic hormone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkol dehidrojenazalkolalkol almakalkol almayanalkol bagimlialkol bağımlıalkol bağımlısıalkol çıldırışıalkol dehidrogenazalkol derecesialkoçalkojelalkoksialkoksitalkoksit iyonudehidrojenazdehidrojenasyondehidrodehidroandrosterondehidroasetik asitdehidroaskorbik asitdehidrobilirubin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın