alkoksit iyonu ne demek?

 1. (en)Alkoxide ion.

alkoxide

 1. Alkoksit, alkolden oluşŸan bazik tuz

alkoksit

 1. (en)Alkoxide.

alkoksi

 1. Alkolden hidrojen atomunun çıkarılması sonucu türeyen tek değerli kökün genel adı.
 2. (en)Alkoxy.

iyon

 1. Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.
 2. Bk. üşer
 3. Bk. yükün
 4. Elektrik yüklü atom ya da atom kümesi. (Pozitif yüklüiyonlar (katyonlar), atomun ya da atom kümesinin elektriksel yönden yansızlığı için gerekenden daha az elektron taşırlar; negatif yüklüiyonlardaysa daha çok elektron vardır).
 5. Pozitif veya negatif yüklü bir atom.
 6. Net bir elektrik yüküne sahip, bir veya daha fazla elektron kazanmış veya kaybetmiş, atom, kök veya molekül.
 7. Bir atomun veya molekülün elektron alması veya elektron vermesiyle meydana gelen negatif veya pozitif yüklü atom veya molekül.
 8. (en)Ion.
 9. (al)Ion
 10. (al)Ion

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkoksitalkoksialkoçalkojelalkoliyoniyon akımıiyon alışverişiiyon alis veris kromatografisiiyon bağıiyodiyodadiyodalbiniyodatiyoderma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın