alkol dehidrogenaz ne demek?

  1. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.
  2. (en)Alcohol dehydrogenase.

alkol dehidrojenaz

  1. Organizmada alkolleri içeren ve etilen glikolü oksitleyerek parçalanmalarına neden olan kimyasal yapı
  2. (en)Alcohol dehydrogenase.

alkol dehidrojenaz adh

  1. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.
  2. (en)Alcohol déhydrogénase.
  3. (al)Alkoholdehydrogenase
  4. (fr)Alcool déhydrogénase

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkol dehidrojenazalkol dehidrojenaz adhalkolalkol almakalkol almayanalkol bagimlialkol bağımlıalkol bağımlısıalkol çıldırışıalkol derecesialkoçalkojelalkoksialkoksitalkoksit iyonudehidrodehidroandrosterondehidroasetik asitdehidroaskorbik asitdehidrobilirubin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın