alemi hab ne demek?

 1. Uyku ve rüya alemi. Bazan alem-i mana, alem-i misal, alem-i nevm gibi tabirler de kullanılır. (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i hâb)

alemi asgar

 1. Daha küçük alem. En küçük alem. (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i asgar)

alemi berzah

 1. Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur'anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevilerini tarik-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Alem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar... Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar... Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bakidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasılki, iki adam bir rü'yada Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rü'yada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. "Ben uyansam şu lezzet kaçacak" diye düşünür. Diğeri rü'yada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur.İşte Alem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyyeden istifadeleri, öye farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyidüşşüheda olan Hazret-i Hamza (R.A.), mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi.. ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve isbat edilmiş. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: âlem-i berzah)

hab

 1. Uyku.
 2. Uyku. Rü'ya.
 3. Günah. Suç. (Osmanlıca'da yazılışı: hab (hâbe))
 4. Gizli, saklı, hafi.
 5. (en)See: House Air Waybill.
 6. (en)HIV/AIDS Bureau The bureau within the Health Resources and Services Administration of the DHHS that is responsible for administering the Ryan White CARE Act Within HAB, the Division of Service Systems administers Title I, Title II, and the AIDS Drug Assistance Program ; the Division of Community Based Programs administers Title III, Title IV, and the HIV/AIDS Dental Reimbursement Program; and the Division of Training and Technical Assistance administers the AIDS Education and Training Centers Program The Bureau's Office of Science and Epidemiology administers the Special Projects of National Significance Program.
 7. (en)Abbreviation for harmful algal blooms, also known as marine phytoplankton blooms or red tides In this naturally occurring phenomenon for which instances are reported for around 300 species blooms with cell concentrations of several million per liter occur About a fourth of the species produce toxins which cause damage or kill other flora and fauna in the area of the bloom.
 8. (en)Have.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alemi asgaralemi berzahalemi ceberutalemi ekberalemi emiralemi ervahalemi esbabalemi fanialemi gaybalemi islamalemalem olmakalem tipalem yapanalem yapmakhabhabahababhabadhabaibhabaikhabailhabaili mevthabailüş şeytanhabaishaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın