alınlık tablası ne demek?

 1. (Mimarlık) Kemerli pencere ya da kapıların silmeli çerçevelerinin üst kısmı ile kemer eğrisi arasında kalan doldurulmuş bölüm.
 2. (en)Tympanum.
 3. (fr)Tympan
 4. (la)Tympanum

alınlık

 1. Kadınların alınlarına taktıkları altın veya gümüşten süs eşyası.
 2. Yapılarda cephe süsü.
 3. Yunan ve Roma yapılarının ön yüzlerinde, çatı üçgeni ve sütunların üzerindeki kiriş arasında kalan üçgen kısım.
 4. Zırhın alnı örten kısmı.
 5. Savaşlarda atların korunması amacıyla burunlarının üzerine takılan zırhın alna gelen kısmı.
 6. Sahne çerçevesinin üst parçası.
 7. (en)Architrave.
 8. (en)Fronton.
 9. (en)Frontal.
 10. (en)Pediment.

alınlık bina

 1. (en)Pediment, triangular form on the front of a building that creates the peak of the roof.

tabla

 1. Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir tür çalgı.
 2. Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi
 3. Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden veya tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık.
 4. Bir şeyin düz ve geniş bölümü.
 5. Küllük
 6. Ağaçtan veya ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça.
 7. Bir tablanın aldığı miktarda olan.
 8. Makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri.
 9. Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış büyük yüzeyli düzgün parça.
 10. Bk. tabla

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alınlıkalınlık binaalınalın bağıalın bağlantısıalın basıncıalın boşluğutablatabla kapıtablacıtablacılıktablademiritabl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın