alınabilir alacak ne demek?

 1. Toplanabilmesi olumlu alacaklar ve belgitler.
 2. (en)Receivable debt.
 3. (fr)Recevable crédit

alınabilir

 1. (en)Purchasable, receivable, seizable.

alına düşen bukle

 1. (en)Quiff.

alacak

 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.
 2. Alınması gerekli şey.
 3. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı.
 4. Bilânçonun aktifinde yer alan ve vadesi gelince kazanılacak para.
 5. (en)Claim, credit.
 6. (en)Receivable.
 7. (en)Money owed to one.
 8. (en)Debt owed to one.
 9. (en)Credit.
 10. (en)Holding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alınabiliralına düşen buklealına yazılmışalınacakalınacak dosyaalacakalacak bakiyesialacak geçirilenalacak hakkıalacak hesabıalacak miktarıalacak senedialacak tutarıalacak üzerinde tutu hakkıalacak ve borçlaralacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın