alçalan ikinlik ne demek?

  1. Bkz. İkinlik.

alçalan ikiz ünlü

  1. İkinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü türü: ai, au, ei, üi gibi: nirey [nirei] gezecañ? «nereyi gezeceksin?» vb. Dilimizdeki öyle [öile], ayrı [airı], eyri [eiri], gayrı [gairı], tüy [tüi] gibi kelimelerde y ünsüzü ile biten heceler, y’nin yarı ünlü niteliğinde bir ünsüz olmasından dolayı, söyleniş ve boğumlanma özellikleri bakımından birer ikiz ünlü durumundadır. yavru [yauru], Avrupa [Aurupa] gibi kelimelerdeki v’lerin ses değeri de böyledir. Karşıtı yükselen ikiz ünlü’dür. Buna bk.
  2. (en)Falling diphthong.
  3. (fr)Diphtongue descentant

alçalan kerteleme

  1. Bk. Kerteleme.

ikinlik

  1. İki açınığın tek bir hece halinde kaynaşması. Bu kaynaşan açınıklardan bir tanesi (KUVVETLİ AÇINIK, Voyelle forte) hecenin açınığı görevinde kalarak ötekisi (ZAYIF AÇIUIK, V. faible) abanık durumuna geçer. YÜKSELEN, ARTIŞLI, ZAYIF veya YALANCI (descendante, Croissante, Faible ou Fausse) denenikinlikte zayıf açınık başta bulunur. Bunun tersi ALÇALAN, EKSİLİŞLİ veya ASIL ÎKİNLİK (D. descendante, décroissante ou proprement dite) 'adını alır. EŞİT veya KARARSIZ İKİNLİK (D. égale ou indécise) denilen ikkıliklerde her iki öğenin açınık nitelikleri eşit olur. Bunlardan başka kuvvetli açınığıri uzun veya kısa olduğuna göre UZUN ve KISA İKİNLİKLER (D. longues et brèves) de vardır
  2. (fr)Diphtongue

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alçalan ikiz ünlüalçalan kertelemealçalan rüzgaralçalan titremalçalan tonalçalanalçalan vurgualçalalçaalçacıkalçacık dağları ben yarattım demekalçacık eşeğe herkes bineralçakikinlikikinciikinci adikinci adresikinci anikinci anneden olan çocukikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın