alçalan ne demek?

  1. (en)On the downgrade, refluent.

alçalan ikinlik

  1. Bkz. İkinlik.

alçalan ikiz ünlü

  1. İkinci ögesi birinciye göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü türü: ai, au, ei, üi gibi: nirey [nirei] gezecañ? «nereyi gezeceksin?» vb. Dilimizdeki öyle [öile], ayrı [airı], eyri [eiri], gayrı [gairı], tüy [tüi] gibi kelimelerde y ünsüzü ile biten heceler, y’nin yarı ünlü niteliğinde bir ünsüz olmasından dolayı, söyleniş ve boğumlanma özellikleri bakımından birer ikiz ünlü durumundadır. yavru [yauru], Avrupa [Aurupa] gibi kelimelerdeki v’lerin ses değeri de böyledir. Karşıtı yükselen ikiz ünlü’dür. Buna bk.
  2. (en)Falling diphthong.
  3. (fr)Diphtongue descentant

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alçalan ikinlikalçalan ikiz ünlüalçalan kertelemealçalan rüzgaralçalan titremalçalan tonalçalan vurgualçalalçaalçacıkalçacık dağları ben yarattım demekalçacık eşeğe herkes bineralçak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın