aktif bağışıklama ne demek?

 1. Organizmaya antijen verilerek antikor oluşturulması suretiyle bağışıklık kazandırma, aktif immünizasyon.
 2. (en)Active immunization.

aktif bağışıklık

 1. Etkin bağışıklık.
 2. Aşılama veya doğal olarak karşılaşılan mikroorganizmaya karşı oluşan bağışıklık, aktif immünite.
 3. (en)Active immunity.

aktif

 1. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
 2. Faal
 3. Etkili
 4. Çalışan, çalışmasını sürdüren
 5. Etken.
 6. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü.
 7. Bilânçonun alacaklı yanı.
 8. Gerçek veya tüzel bir kişinin sahip olduğu maddi değer taşıyan mal ya da gayri maddi haklar. krş. sabit varlıklar, cari varlıklar, reel varlıklar, mali varlık, vadeye göre varlıklar
 9. Çalışkan
 10. İşler durumda

bağışıklama

 1. Bağışık hale getirme.
 2. Aşılama.
 3. Bağışıklanma, hastalığa karşı bağışıklık kazanma.
 4. Bağışıklık kazandırma amacıyla vücuda antijen veya antikor verme, bağışık yapma, immünizasyon.
 5. (en)Immunization.
 6. (en)Vaccination.
 7. (fr)Immunisation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktif bağışıklıkaktifaktif adsorpsiyonaktif akımaktif akimaktif alanaktif alışaktif ankesaktif antenaktif azotaktaktaaktaanaktabaktabı ehli beytbağışıklamabağışıklamakbağışıklandırmabağışıklanmabağışıklanmakbağışıkbağışık cevapbağışık cevap genleribağışık cisimbağışık kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın