aktabı ehli beyt ne demek?

 1. Ehl-I Beytten yetişen kutublar. Yani, büyük mürşidler. (Osmanlıca'da yazılışı: aktab-ı ehl-i beyt)

aktabı erbaa

 1. Ehl-I sünnet alimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler.(Seyyid Abdulkadir-i Geylani, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufai, Seyyid İbrahim Desuki.) (Osmanlıca'da yazılışı: aktab-ı erbaa)

aktab

 1. (Kutb. C.) Kutublar. Hak tarikatların reisleri, şahları.(Alem-i İslamda, her biri ümmetin ehemmiyetli bir kısmını daire-i dersine alıp harika irşad ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerine müşahedata, keşfiyyata dayanan en derin ehl-i tahkik ve hakikat olan zatlar. Ş.)

ehli

 1. Evcil.
 2. (en)Domestic.
 3. (en)Domesticated.
 4. (en)Tame.
 5. (en)Homebred.

beyt

 1. Ev, oda, hane.
 2. Ev halkı, aile.
 3. Remil ve falda bir şekil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktabı erbaaaktabaktaaktaanaktaçaktehliehli alemehli ankebutehli arzehli beytehli bidaehli cebrehli cehlehli dalaletehli dikkatehlehl i divanehl i hibreehl i hibre ehl i vukufehl i salıb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın