aktarma düzeneği ne demek?

 1. Para politikasındaki değişmelerin makro büyüklükleri (fiyatlar genel düzeyi, reel gayrisafi yurtiçi hasıla, istihdam vb. hangi yollarla ve nasıl etkilediğini gösteren düzenek.
 2. (en)Transmission mechanism.

aktarma

 1. Aktarmak işi.
 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme
 3. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.
 4. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.
 5. Alıntı.
 6. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi.
 7. Para aktarımı.
 8. Giriş vergileri ödenmeksizin veya bağışık tutulma işlemi yapılmaksızın limana çıkarılan bir eşyanın başka bir limana gönderilmesi.
 9. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer.
 10. Bir ses kuşağının basım yoluyla başka bir kuşağa geçirilmesi

aktarma adresi

 1. (en)Transfer address.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktarmaaktarma adresiaktarma alanıaktarma beyannamesiaktarma bildirgesiaktarma biletiaktarma dingiliaktarma direnciaktarma dişlileriaktarma etmekaktaraktaranaktarboşaltaktarı alemaktarı bedendüzene karşıdüzene koymakdüzene sokdüzene sokmadüzene sokmakdüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın