aktarma ne demek?

 1. Aktarmak işi.

  Bebek'ten aktarma Rumeli kıyısı vapurları bulunurdu.

  R. H. Karay
 2. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme
 3. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması.
 4. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.
 5. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.
 6. Alıntı.
 7. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi.
 8. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer.
 9. Para aktarımı.
 10. Giriş vergileri ödenmeksizin veya bağışık tutulma işlemi yapılmaksızın limana çıkarılan bir eşyanın başka bir limana gönderilmesi.
 11. Bir ses kuşağının basım yoluyla başka bir kuşağa geçirilmesi
 12. Mıknatıslı sesi optik sese çevirme
 13. Bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü bir başka yapıta değiştirmeden alma.
 14. (en)Transfer, sound transfer, re-recording.
 15. (en)Pass.
 16. (en)Transfer.
 17. (en)Connection.
 18. (en)Quotation.
 19. (en)Transmission.
 20. (en)Transposition.
 21. (en)Adaptation.
 22. (en)Transit.
 23. (en)Transplantation.
 24. (en)Transshipment.
 25. (en)Changing.
 26. (en)Retiling.
 27. (en)Buffered transfer.
 28. (en)Change.
 29. (en)Hand over.
 30. (en)Trans-shipment.
 31. (en)Trans s hipment.
 32. (en)Transshipping.
 33. (en)Excerpt.
 34. (al)Überspielung
 35. (fr)Répiquage

aktarmak

 1. Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak.
 2. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak.
 3. Alıntılamak
 4. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak.
 5. Tür değişikliği yapmak
 6. Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek.
 7. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek.
 8. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek.
 9. Bir dilden başka bir dile çevirmek, tercüme etmek.
 10. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak.

aktarma adresi

 1. (en)Transfer address.

aktarma alanı

 1. Bayrak koşularında yarışan takımdaşların, bayrak sopasını, kendi koşaklarında birbirlerine aktardıkları koşu alanı.
 2. (en)Take-over zone, exchange zone.
 3. (al)Wechselraum
 4. (fr)Zone de relais

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktarma adresiaktarma alanıaktarma beyannamesiaktarma bildirgesiaktarma biletiaktarma dingiliaktarma direnciaktarma dişlileriaktarma düzeneğiaktarma etmekaktaraktaranaktarboşaltaktarı alemaktarı beden
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın