aktöre ikiliği ne demek?

 1. Bir toplumda ya da toplumsal kümede biri toplum ya da küme içi ilişkilerde, öbürü başka toplum ya da kümelerle ilişkilerde uygulanan iki ayrı tür aktörenin var olması.
 2. (en)Ethical dualism.
 3. (fr)Dualisme éthique

aktöre

 1. Ahlak.
 2. Adap
 3. Ahlakçı.
 4. (en)Good morals.
 5. (en)Morality.
 6. (en)Ethics
 7. (en)Good conduct
 8. (en)Moral principles

aktöre toplumbilimi

 1. Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki aktöre ölçü ve kurallarının özellikleri ve toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi.
 2. (en)Moral sociology.
 3. (fr)Sociologie morale

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktöreaktöre toplumbilimiaktörelilikaktöreselaktöresel ülküaktöresel yargıaktöraktör asistanıaktör bozuntusuaktör olmakaktör yoluaktaktaaktaanaktabaktabı ehli beytikiliikili açıkikili adlandırmaikili ağaçikili ahitikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın