aktöresel ülkü ne demek?

 1. Aktöresel yetkinlik örneği sayılan bir ırada bulunduğu tasarlanan özelliklere, aktöresel niteliklere ve bunları gerçekleştiren davranışlara ilişkin anlayış.
 2. (en)Moral ideal.
 3. (fr)Idéal morale

aktöresel yargı

 1. Bireylerin, örgütlerin, halkların eylem ve davranışlarının aktöre açısından değerlerini dile getiren yargı.
 2. (en)Moral judgment.
 3. (fr)Jugement de morale

aktöresel

 1. Bireylerin ya da toplumsal kümelerin iyiyi kötüyü, haklıyı haksızı, ödev, onur vb. olguları değerlendirmesine ilişkin olan.
 2. (en)Ethic.
 3. (fr)Éthique

ülkü

 1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
 2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal
 3. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.
 4. Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" manasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emani, ideal manasına kullananlar varsa da yanlıştır.
 5. Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey.
 6. Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.
 7. (en)Halo.
 8. (en)Ideal ideal.
 9. (en)Ideal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktöresel yargıaktöreselaktöreaktöre ikiliğiaktöre toplumbilimiaktörelilikaktöraktör asistanıaktör bozuntusuaktör olmakaktör yoluülküülkücüülkücülükülküdaşülküdaşlıkülküdeşülküdeşlikülkül çözeltiülkül gazülküleştirilmeülkanülkeülke açmakülke coğrafyasıülke çapında
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın