aksiliği üstünde olmak ne demek?

 1. Olumsuz davranış içerisinde (olmak).

  Hacı Ömer'in bütün aksiliği üstündeydi.

  R. N. Güntekin
 2. (en)Get out af the bed on the wrong side.

aksiliği tutmak

 1. Güçlük çıkarmak, inadında direnmek. İnadında ve terslikte ısrar etmek.

aksilik

 1. Aksi olma durumu
 2. Terslik, zıtlık, karşıtlık.
 3. İnatçılık, huysuzluk.
 4. Bir işin yolunda gitmemesi durumu, uygunsuzluk, elverişsizlik
 5. (en)Misfortune.
 6. (en)Ill luck.
 7. (en)Mishap.
 8. (en)Rotten luck.
 9. (en)Trouble.
 10. (en)Hitch.

üstünde

 1. (en)Over, whereon.
 2. (en)On.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aksiliği tutmakaksilikaksilik çıkmakaksilik etmekaksiliki tutmakaksilar plasentasyonaksilenmeaksilenmekaksileşmeaksileşmeküstündeüstünde durmaküstünde hakkı olmaküstünde kalmaküstünde olmaküstünde uçmaküstünde yazmaüstündekiüstündeki üstündeüstündeki üstünde, başındaki başındaüstündağüstünüstün açıklıklı merceküstün akışkanlıküstün anlaküstün başarı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın