aksesuar kromozom ne demek?

 1. Bk. B kromozomu

b kromozomu

 1. (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Normal ya da A kromozomlarıyla çift oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilâve kromozom.
 2. (en)Chromosome.
 3. (en)Chromosom.
 4. (al)B Chromosom
 5. (fr)Chromosome B

aksesuar

 1. Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne.
 2. Kadın giyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı, çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.
 3. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya.
 4. Oyuncunun, dekor gereğiyle kullandığı eşyalar; dekora yardımcı olacak küçük parça eşyalar, sahne takımları, (bk. Donatım)
 5. Bkz. donatımlık
 6. Bkz. donatım
 7. (en)Property.
 8. (en)Accessories.
 9. (en)Accessory.
 10. (en)Accessaries.

aksesuar deposu

 1. Bk. donatımlık korunağı
 2. Bk. donatım korunağı

kromozom

 1. Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim.
 2. Kromatinden oluşan ve çekirdek bölünmesi sırasında ipliksi veya çubuksu yapılar şeklinde görülen, gen taşıyan yapılar.
 3. (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Prokaryot ve ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan, sayısı ve şekli her canlı için sabit ve belli olan, hücre bölünmesi şurasında iplikler hâlinde ortaya çıkarak koyu renkli boyanan yapılar.kromozomlar üzerinde genler dizilidir. Herkromozom çok uzun bir DNA molekülü ile bu molekülle birlikte bulunan proteinlerin çok sayıda sarmallar meydana getirmesiyle hücre bölünmesinin metafaz safhasında belirgin olarak ortaya çıkar. İnterfazda sarmalların kısmen ya da tamamen çözünmesi sebebiyle ayırt edilemezler. Prokaryot hücrelerin tek DNA molekülüne dekromozom denir.
 4. Hücre bölünmesi anında kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşmasıyla ortaya çıkan, üzerinde her türde belli sayı ve biçimde genleri taşıyan, DNA molekülü ve onun yardımcı proteinlerini içeren, ışık mikroskobunda incelenebilinen ve sentromerlerin bulunduğu yere göre metasentrik, submetasentrik, akrosentrik ve telosentrik kromozomlar olarak adlandırılan koyu renkli cisimcikler.
 5. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş, karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı karekterlerin yeni bireylere geçmesini sağlayan kıvrık çubuk biçimindeki yapı.
 6. (en)Chromosome.
 7. (al)Chromosome
 8. (fr)Chromosome

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aksesuaraksesuar deposuaksesuar listesiaksesuar masasıaksesuar odasıaksesuar siniraksesuar şefiaksesuarcıaksesuarcılıkaksesuaristaksesaksesoaksesoriaksesoryusaksesör korpus luteumkromozomkromozom aberasyonukromozom analizikromozom anomalisikromozom anormalliklerikromozom bozukluklarıkromozom çatısıkromozom düzensizliğikromozom garnitürükromozom indirimikromozokromikkromozalkromokromoargentaffinkromoarjentaffinkromoblastkromoblastomikoz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın