aksesör korpus luteum ne demek?

 1. İkincil sarı cisim.
 2. (en)Accessory corpus luteum.

ikincil

 1. Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.
 2. Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan.
 3. (en)Subsidiary.
 4. (en)Collateral.
 5. (en)Minor.
 6. (en)Peripheral.
 7. (en)Secondary.
 8. (en)Subordinate.
 9. (en)By product.
 10. (en)Derivative.

aksesör ovaryum

 1. Eklenti yumurtalık.
 2. (en)Accessory ovary.

aksesörik solunum hareketleri

 1. Yardımcı solunum hareketleri.
 2. (al)Akzessorische Atembewegungen

korpus

 1. Konu külliyatı.
 2. Gövde
 3. Vücut
 4. Kitle
 5. Cisim, diyafiz.
 6. (en)Carcass , body.
 7. (en)Corpus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aksesör ovaryumaksesörik solunum hareketleriaksesaksesoaksesoriaksesoryusakseaksedenaksedereaksedirakselkorpuskorpus abomazikorpus adipozum ekstraperiorbitalekorpus adipozum intraperiorbitalekorpus albikanskorpus epididimidiskorpus hemorajikumkorpus humerikorpus kallozumkorpus kallozumun yokluğukorpulmonalekorpiçkorporakorpora amilaseakorpora kardiakakorporasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın