korpora kardiaka ne demek?

  1. Böceklerde protorasik bezlerde ekdizon hormonunun salınımını indükleyen nöro hormonları içeren yapı.
  2. (en)Corpora cardiaca.

korpora

  1. Korpusun çoğulu, cisimler, vücutlar.
  2. Bkz. korpus
  3. (en)Corpora.
  4. (la)Corpora

korpora amilasea

  1. Nişasta cisimcikleri.
  2. (en)Corpora amylacea.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

korporakorpora amilaseakorporasyonkorporatifkorporatist devletkorporatizmkorpiçkorkor bovinumkor dökmekkor gibikor gibi yanmakkardiakkardiakardikardidekardiffkardkarda gezip izini belli etmemekkardamomkardankardan adam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın