akis sondası ne demek?

 1. (en)Fathometer.

akis

 1. Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
 2. Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi
 3. Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki.
 4. Evirtim.
 5. Evirme.
 6. Bkz. yankı
 7. Bkz. evirme
 8. Zıt, ters, muhalif
 9. Yere gömüp köklendikten sonra kestikleri üzüm çubuğu.
 10. (en)Reflection.

akis uyandırmak

 1. Bir konunun üzerinde düşünülmesine, tartışılmasına yol açmak, tepki yaratmak.
 2. Bir konu üzerinde düşünülmesine, tartışılmasına yol açmak, ilgi veya tepki yaratmak.

sonda

 1. Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç.
 2. Bir boşluğun içini yoklamaya yarayan uzunca ve ucu küt demir araç.
 3. Vücudun içinde birikip dışarı atılamayan sıvıyı çekmek için kullanılan araç.
 4. İdrar almak, mideye ilaç veya besin maddelerini sulu olarak vermek, özofagusta tıkanıp kalan yabancı cisimleri çıkarmak, atlarda hava keselerinin tedavisinde yaraların derinliği ve yönünü anlamak, kapanmayan yaralarda buna engel olan yabancı bir cisim veya ayrılmış bir kemik parçası olup olmadığını kontrol etmek gibi amaçlarla kullanılan aygıtlar, katater.
 5. (en)Prop, catheter.
 6. (en)Bore.
 7. (en)Probe.
 8. (en)Surgeon's probe.
 9. (en)Sounding line.
 10. (en)Lead line.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akisakis uyandırmakakisaakiseakistiyaakiakibakibbaakibeakibetbinsondasonda ile beslemesonda ile muayenesonda ile yoklamaksonda koşku
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın