akis uyandırmak ne demek?

 1. Bir konunun üzerinde düşünülmesine, tartışılmasına yol açmak, tepki yaratmak.
 2. Bir konu üzerinde düşünülmesine, tartışılmasına yol açmak, ilgi veya tepki yaratmak.

akis

 1. Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
 2. Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi
 3. Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki.
 4. Evirtim.
 5. Evirme.
 6. Bkz. yankı
 7. Bkz. evirme
 8. Zıt, ters, muhalif
 9. Yere gömüp köklendikten sonra kestikleri üzüm çubuğu.
 10. (en)Reflection.

akis sondası

 1. (en)Fathometer.

uyandırmak

 1. Uyanmasına yol açmak
 2. Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak.
 3. Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak.
 4. Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek.
 5. Aklını başına toplamasını sağlamak.
 6. (en)Wake up.
 7. (en)Awake.
 8. (en)Wake.
 9. (en)Waken.
 10. (en)Arouse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akisakis sondasıakisaakiseakistiyaakiakibakibbaakibeakibetbinuyandırmakuyandırmauyandırma servisiuyandırma sinyaliuyandırmamakuyandıruyandıran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın