ahlaki eylem ne demek?

 1. Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen veya ahlaki bir amacı gerçekleştirmeye yönelik, niyetlilik karakteri taşıyan, belli bir amaca yönelmiş olan eylem.
 2. (en)Moral action.

ahlaki erdemler

 1. Pratik aklın ürünü olan, ruhun arzu ve istekleriyle belirlenen akıl dışı parçasını veya ruhun hayvansal düzeyini kontrol altına almayı veya ona yol göstermeyi amaçlayan erdemler, ödamonik erdemler.
 2. (en)Moral virtues.

ahlaki bozukluk

 1. (en)Moral corruption

eylem

 1. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.
 2. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon.
 3. Fiil.
 4. Etki
 5. Bazı vital fonksiyonların kapasitesi
 6. Güç, potansiyel
 7. Sanığın, ceza verilmesini gerektiren bir suçu işlemesi durumu.
 8. Aksiyon.
 9. Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
 10. (en)Activity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahlaki erdemlerahlaki bozuklukahlaki bozulmaahlaki çöküntüahlaki değerahlaki değerlerahlakiahlaki deşerlerahlaki hikayeahlaki hükümahlakahlak azlığıahlak bilimiahlak bozucuahlak bozukluğueylemeylem adıeylem alanıeylem ayarıeylem çekim ekieylem çekimieylem çubuğueylem değerieylem den türeme eylemeylem dizgesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın