ahlaki erdemler ne demek?

  1. Pratik aklın ürünü olan, ruhun arzu ve istekleriyle belirlenen akıl dışı parçasını veya ruhun hayvansal düzeyini kontrol altına almayı veya ona yol göstermeyi amaçlayan erdemler, ödamonik erdemler.
  2. (en)Moral virtues.

ahlaki eylem

  1. Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen veya ahlaki bir amacı gerçekleştirmeye yönelik, niyetlilik karakteri taşıyan, belli bir amaca yönelmiş olan eylem.
  2. (en)Moral action.

ahlaki

  1. Ahlaka uygun, ahlakla ilgili
  2. Bk. aktöresel
  3. (en)Moral.
  4. (en)Moralistic.
  5. (en)Ethical.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahlaki eylemahlakiahlaki bozuklukahlaki bozulmaahlaki çöküntüahlaki değerahlaki değerlerahlaki deşerlerahlaki hikayeahlaki hükümahlakahlak azlığıahlak bilimiahlak bozucuahlak bozukluğuerdemlierdemli kadınerdemli mallarerdemli özel mallarerdemlilererdemerdem örneğierdem sahibierdemalperdemayerdeerdeberdek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın