adrenal bez ne demek?

 1. Bk. böbrek üstü bezi
 2. Böbrek üstü bezi.
 3. Böbreğin yanında, böbreğe bitişik, böbrek üstü bezi.
 4. (en)Adrenal gland.

böbrek üstü bezi

 1. Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez.
 2. (Lat. ad: yaklaşma gösteren ön ek; renés: böbrekler; supra: yukarıda) Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki yapan hormonları salgılayan, dış kısmı adrenal korteksi, iç kısmı adrenal medullayı oluşturan bir çift iç salgı bezi. Adrenal bez, surrenal bez, suprarenal bez.
 3. Böbreğin üst kısmında bulunan ve hayat için gerekli olan birçok hormon salgılayan, böbreklerin ön ucu iç tarafında, dışta adrenal kabuk, içte adrenal öz denilen farklı iki bölümden oluşmuş iki küçük bez, sürrenal bez, suprarenal bez, adrenal bez, glandula suprarenalis.
 4. Omurgalı hayvanlarda böbreklerin hemen üstünde bulunan kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki yapan hormonları salgılayan, dış kısmı adrenal korteksi, iç kısmı adrenal medullayı oluşturan bir çift iç salgı bezi, adrenal bez, sürrenal bez, süprarenal bez.
 5. (en)Adrenal gland, suprarenal gland, surrenal gland.
 6. (en)Adrenal gland.
 7. (en)Adrenal gland, subrarenal gland.
 8. (en)Adrenal.
 9. (en)Adrenal gland Dgr.: anat.
 10. (en)Glandula suprarenalis.

adrenal androgens

 1. Böbrek üstü bezi androjenleri

adrenal capsule

 1. Bkz: suprarenal capsule

bez

 1. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
 2. Pamuktan, düz dokuma.
 3. Herhangi bir cins kumaş.
 4. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma.
 5. Gelişigüzel kumaş parçası, çaput.
 6. Kumaş veya dokumadan yapılmış.
 7. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ.
 8. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş bir hücre (tek hücrelibez) ya da özelleşmiş hücreler topluluğu (çok hücrelibez). Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgıbezleri: ekzokrinbezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgıbezleri: endokrinbezler), salgılarını tek kanalla boşaltan basitbezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinarbezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşikbezler (bileşik rübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinarbezler), salgılarını sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz) ya da daha sıvı salgılı (seröz)bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.
 9. Salgı yapan özelleşmiş hücre veya hücreler topluluğu, glandula.
 10. Hlk. Sığır gövde etinde, boyun yan kaslarından yapılan pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adrenal androgensadrenal capsuleadrenal cortexadrenal crisisadrenal glandadrenaladrenal hiperplaziadrenal hormonesadrenal hormonlaradrenal hyperplasiaadrenadrectaladrefutadrektaladrembezbez alırsan mısırdan , kız alırsan asildenbez ayağıbez ayakkabıbez bağlamakbez bağlantıbez bebekbez ciltbez ciltlibez dokubebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortune
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın