adrenal androgens ne demek?

  1. Böbrek üstü bezi androjenleri

adrenal

  1. Böbrek üstü bezi
  2. (en)Adrenal, suprarenal.
  3. Böbreküstü bezi ile ilgili
  4. Adrenal glantl: böbrek ustu bezi.

adrenal bez

  1. Bk. böbrek üstü bezi
  2. Böbrek üstü bezi.
  3. Böbreğin yanında, böbreğe bitişik, böbrek üstü bezi.
  4. (en)Adrenal gland.

androgens

  1. Androjenler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adrenaladrenal bezadrenal capsuleadrenal cortexadrenal crisisadrenal glandadrenal hiperplaziadrenal hormonesadrenal hormonlaradrenal hyperplasiaadrenadrectaladrefutadrektaladremandrogensandrogenandrogen beziandrogen binding proteinandrogen insensitivityandrogenesisandrogalactorrheaandrogalactozemiaandrogalaktoreandrogamoneandroandroblastomandroblastomaandrocentricandrocles
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın