adjustment bond ne demek?

 1. Anamalı üreten borç belgiti
 2. Sermayeyi ayarlama tahvili

adjustment assistance

 1. İntibak yardımı

adjustment cap

 1. ayar kepi(kapağı)

bond

 1. Antrepoya koymak
 2. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak
 3. Bağ irtibat, rabıta
 4. İp, zincir
 5. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 6. Yapışıklık
 7. Yapıştırıcı madde
 8. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 9. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 10. Kefalet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adjustment assistanceadjustment capadjustment factorsadjustment for accuracyadjustment in marriageadjustmentadjustment indicatoradjustment journal entryadjustment knobadjustment mechanismadjustadjust a tieadjust arcadjust bottomadjust detectorbondbond anglebond anticipation notesbond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın