acceptable damage ne demek?

 1. Kabul edilir dokunca

kabul

 1. Onay
 2. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
 3. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
 4. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
 5. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
 6. Bir yere alınma.
 7. Akseptans.
 8. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
 9. Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
 10. Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)

acceptable damages and indemnities

 1. Sayışımlanır dokunca ve ödenceler

acceptable daily ıntake

 1. Adi

damage

 1. Zarar, ziyan, hasar
 2. Dili masraf, fiyat
 3. Hasar yapmak bozmak, zarar vermek
 4. Bozmak, hasar yapmak, zarar vermek, hasara uğratmak; değerini düşürmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acceptable damages and indemnitiesacceptable daily ıntakeacceptable daily intakeacceptable excuseacceptable level of riskacceptableacceptable mean lifeacceptable quality levelacceptable solutionacceptable under ifrssacceptabilityacceptability of admissionacceptability of confessionacceptability of evidenceacceptaccept a billaccept a giftaccept allaccept all minedamagedamage assessmentdamage controldamage financiallydamage radiusdamage reduction of profitsdamage the reputationdamage todamageabledamageddamaga zarardamagabledamadama benzer şeydama benzeri bir oyundama çıkmakdama dama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın