acceptable damage ne demek?

 1. Kabul edilir dokunca

kabul

 1. Onay
 2. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
 3. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
 4. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
 5. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
 6. Bir yere alınma.
 7. Akseptans.
 8. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
 9. Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
 10. Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür. (Bak: İcab)

acceptable damages and indemnities

 1. Sayışımlanır dokunca ve ödenceler

acceptable daily intake

 1. Kabul edilebilir günlük alım değeri

damage

 1. Zarar vermek
 2. Değerini düşürmek
 3. Bozmak
 4. Zarar, ziyan, hasar
 5. Dili masraf, fiyat
 6. Hasar yapmak
 7. Hasara uğratmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acceptable damages and indemnitiesacceptable daily intakeacceptable excuseacceptable level of riskacceptable mean lifeacceptableacceptable qualityacceptable quality levelacceptable solutionacceptable under ifrssacceptabilityacceptability of admissionacceptability of confessionacceptability of evidenceacceptaccept a billaccept a giftaccept allaccept all minedamagedamage assessmentdamage claimdamage controldamage feasantdamage financiallydamage of inflationdamage radiusdamage reduction of profitsdamage the reputationdamaga zarardamagabledamadama benzer şeydama benzeri bir oyundama çıkmakdama dama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın