damage ne demek?

  1. Zarar, ziyan, hasar
  2. Dili masraf, fiyat
  3. Hasar yapmak
  4. Hasara uğratmak
  5. Zarar vermek
  6. Değerini düşürmek
  7. Bozmak

damage assessment

  1. Hasar değerlendirmesi

damage claim

  1. Kısmi zarar için zarar talebi
  2. Hasar tazminat talebi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

damage assessmentdamage claimdamage controldamage feasantdamage financiallydamage of inflationdamage radiusdamage reduction of profitsdamage the reputationdamage todamaga zarardamagabledamadama benzer şeydama benzeri bir oyundama çıkmakdama dama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın